Fotografia użytkowa

Fotografowie bardzo często korzystają z fotografii użytkowej, która opiera się na zdjęciach reklamowych. Jest to rodzaj fotografii, który ma polegać na promowaniu danej firmy, podmiotu, organizacji, przedsiębiorstwa, konkretnej instytucji czy też osoby, przedsięwzięcia a nawet usługi bądź wyrobu. Jest to seria zdjęć marketingowych, jakie prezentują dokładnie to, co ma być poddane reklamie. I tak można mówić o celowości robienia takich zdjęć i planowaniu zrobienia ich w jak najlepszej jakości, aby w ten sposób uwypuklić wszelkiego rodzaju zalety tychże produktów czy usług, które promujemy za pośrednictwem fotografii.
I tak są one przez fotografa tak uchwycone, aby w odróżnieniu od fotografii artystycznej – nierzadko z elementami abstrakcyjnymi po prostu były naturalne i jak najbardziej wiarygodne. Nie zapominajmy, że zdjęcia te często mają iść na przykład do podręczników, książek, publikacji różnego typu, na strony internetowe, do aukcji w sieci, jako ilustracje czy też wizytowe zdjęcia na stronę www będącą wizytówką sieciową danego serwisu. Nie zapominajmy też, że jako fotografię użytkową rozumie się zdjęcia reportażowe. Są one jak już wskazuje na to samo ich nazewnictwo zdjęciami mającymi za zadanie uchwycić zdarzenie. Jest też fotografia użytkowa artystyczna, ale tu raczej musi ten rodzaj artyzmu spasować konkretnej branży usługowej aby się z nią bezpośrednio pokrywały – na przykład mowa o dziedzinie modelingu, gdzie z jednej strony potrzeba zdjęć reklamowych, o charakterze stricte promocyjnym, a z drugiej w grę wchodzą zdjęcia artystyczne, bowiem przecież modeling ma ścisły związek ze sferą estetyki.
Kolejny aspekt to zwrócenie uwagi między innymi na zdjęcia kosmetyków czy perfum oraz odzieży, gdzie tez fotografia użytkowa pokrywa się w tejże materii z fotografią artystyczną, nierzadko fotografia artystyczna jest tutaj kluczem do fotografii użytkowej.